Підготовка і виконання лабораторних робіт

 

Підготовка до лабораторних робіт розпочинається на уроках фізики з грун-товного засвоєння теоретичного матеріалу і завершується вдома. Напередодні виконання лабораторної роботи потрібно повторити відповідний теоретичний матеріал за підручника ом й ознайомитися з вказівками до роботи. При цьому особливу увагу слід звернути на метод практичного виконання роботи, послідовність дій, з’ясувати, які вимірювання потрібно виконати.

Рівень підготовки до виконання лабораторної роботи оцінюється за відповідями на контрольні запитання. Учитель може запропонувати учневі дати відповіді під час перевірки готовності учня до виконання роботи або при її захисті.

Перед початком виконання роботи переконайтеся в наявності відповідних приладів і матеріалів на робочому місці, ознайомтеся з дією приладів, вивчіть їхні шкали (визначте ціну поділки, межу вимірювання і т. ін.).

Всім обладнанням користуйтеся тільки за призначенням, дотримуйтесь пра-вил техніки безпеки, добивайтеся максимально можливої точності вимірювання.

Отримані під час проведення експерименту значення фізичних величин по-трібно занести до таблиці звітності. Стежте, щоб усі величини були виміряні в одиницях СІ. За результатами виконаної роботи зробіть висновки.

Деякі лабораторні роботи містять додаткові експериментальні завдання підвищеної складності або складні контрольні запитання. Ці завдання за вказівкою вчителя і за власним бажанням виконують лише ті учні, які претендують на найвищу оцінку.

Після закінчення лабораторної роботи учень має навести порядок на своєму робочому місці.

У кінці зошита у додатках вмішено інформацію довідкового характеру.

Немає коментарів:

Дописати коментар